top of page

SOPHIE ZIEDOY

Sanger & vocal coach,

Cand. mus fra

Rytmisk Musikkonservatorium


sophieziedoy@gmail.com

Tlf. 31105042

NANA FAGERBERG

Sanger & vocal coach,

Cand. mag fra

Musikvidenskabeligt Institut


nanafagerberg@gmail.com

Tlf. 40988693

IMG_1686.JPG

FÆLLES EFTERUDDANNELSER

Voice Embodiment

En 2 årig efteruddannelse for professionelle sangere og sangpædagoger ved sangpædagog Anne Rosing, BSDS grundlægger Ole Kåre Føli og Ørenæsehalslæge (daværende chef på Rigshospitalets ØNH afdeling) Niels Rasmussen, skuespiller Terese Damsholt & psykoterapeut Marianne Sorribes. 

Stemmerehabilitering

Et 1 årigt kursus ved sangpædagog Anne Rosing og psykoterapeut Marianne Sorribes.

IMG_0301.JPG

SONA blev oprettet i 2015 på baggrund af vores fælles uddannelse og erfaring, med det erklærede mål at skabe et fagfælleskab og videreformidle sangfaglig kompleks viden på en lettilgængelig måde.

bottom of page